SIRI Craft

Purple Checker Placemat

ราคาขาย ราคา 250.00 THB ราคาปกติ ราคาต่อหน่วย  ต่อ 

ค่าจัดส่งจะคำนวณในขั้นตอนชำระเงิน
ผ้ารองจานผลิตจากผ้าฝ้ายทอมือ 100% จากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย

สีที่ใช้มาจากครามธรรมชาติที่ปลูก และย้อมในประเทศไทย

Placemat made from a handwoven fabric sourced through SACICT, a public organization that supports artisans in creating Thai arts and crafts.

A loose woven multicolor placemat made from a traditional Chiang Mai fabric. Single layer with mitered edges.